utorak, 11. siječnja 2011.

Hiperlink i religioznost objekata


Dragi Tarzane,
ako želiš slijediti neki tekst, moraš pristati na njegovu linearnost a ako ga želiš povezati s drugim tekstovima, moraš obaviti fizičku radnju u prostoru i vremenu, otići k njima, nalazili se oni u tvojoj privatnoj biblioteci, u narodnoj knjižnici ili negdje drugdje. No svakom korisniku interneta očito je da to ne vrijedi kada je riječ o dokumentima koji su na Mreži povezani hiperlinkovima. Zato i nije potrebno previše elaborirati da je hiperlink svojevrsni oblik prečaca: nije potrebno ići "okolo naokolo" do slijedećeg dokumenta, budući da nas na Mreži od njega dijeli samo jedan klik (naravno, pod pretpostavkom da je taj konkretni dokument uopće dostupan na internetu). Zahvaljujući uporabi hipelinkova, kao načina povezivanja međusobno diskontinuiranih dokumenata, prečaci su tu standardna pojava, a ne iznimka. Dragi Tarzane, tebi je to poznato, jer cijeli je internet pomalo poput tvoje džungle: mreža hiperlinkova, svemir prečaca, a ne putova.

Dragi Houdini,
hiperlink je česta tema u analizama raznih suvremenih informacijskih pejzaža: hipertekstualne književnosti i multimedijalnih djela, samog interneta, ali i takvih pojava kao što je "hiperlink film" (kritičari Alissa Quart i Roger Ebert misle time na filmove poput Altmanovih Kratkih rezova, Happy Endings Dona Roosa, ili na filmove Alejandra Gonzáleza Iñárritua, krcate paralelnim radnjama, mnoštvom naizgled nepovezanih likova, vremenskim skokovima, mrežama u kojima likovi žive u različitim pričama a veza među njima razvija se postupno, ponekad i bez potpunog ili nedvosmislenog ucjeljivanja). No premda hiperlink izgleda kao nešto novo, omogućeno tek najnovijim tehnologijama, nije on zapravo nešto bitno različito od našeg uobičajenog iskustva, pa i tvoga, neuobičajenog; i naš svakodnevni mentalni život obilježen je hiperlink-skokovima, iznenadnim asocijacijama, saznavanjem kraja prije početka itd. Zato je, dragi Houdini, zanimljivija proširena, bombastičnija upotreba pojma hiperlink, ona koja naglašava njegove implicitne "metafizičke" odlike. Hiperlink je, hiperbolično shvaćen, način zaobilaženja kauzalnosti, prostorno-vremenskog kontinuiteta i same ideje "doticaja".

Dragi Corto,
znanost, politika, ali i “realistični” svakodnevni život precjenjuju kauzalnost, stvarnost i postojanje. Fizikalna, mehanicistička kauzalnost uopće ne postoji, nego je samo retroaktivni privid, nešto post festum. Ti to možeš razumjeti, postoje samo prečaci, hiperlinkovi koji stvari povezuju na njihovoj tajanstvenoj, emergencijskoj razini. Prečaci uvijek prethode putovima (fizikalnim i narativnim kauzalnim vezama). Da bismo uopće mogli biti “na putu”, uvijek se već moramo koristiti nekim prečacem. Emocija je prečac među idejama, melankolija je prečac među sukobljenim interesima, strast je prečac među nerješivim kontradikcijama. Kad bismo živjeli u svijetu u kojem postoje samo kauzalni odnosi, samo veze bez hiperveza, nikad se ništa ne bi dogodilo, objekti nikada ne bi mogli uspostaviti “kontakt”, stvari bi stajale jedne pored drugih u vječnoj suspenziji, nikada ne stvarajući događaj, promjenu, iskustvo. No ti su prečaci, iz našega gledišta, nevidljivi, nesvjesni ili prebrzi. Mi primjećujemo samo (retroaktivno nastale) kauzalističke činjenice (a ne stvarno djelatne hiperveze) pa su nam zato ti prečaci, i sami događaji, uvijek nešto tajanstveno, dano, poput tautologije: događaj je događaj (jer se dogodio). Nama, običnim malograđanima čini se da su događaji rezultat kauzalnih odnosa, no to je samo vidljivi trag na “ekranu”. Stvari se događaju prije nego što se slože u lanac kauzalističkih “tautologija”, “piksela” stvarnosti koje opažamo. Mi primjerice vidmo da se kisik i vodik spajaju u molekulu vode te zaključujemo da je voda učinak kauzalnog odnosa kiska i vodika. No to, dragi Corto, nije ono što zaista stvara vodu, jer osobine vode nisu svedive niti na osobine kisika i vodika niti na njihov odnos; nema nikakva determinizma koji bi određivao da iz vodika i kisika moraju proizlaziti poznate nam osobine vode. One su emergencijske, što znači da se javljaju “noitkuda”, da su svojevrsni “skok iz ničega”. Da nema (u samom kauzalnom odnosu neaktualiziranih) virtualnih, tajanstvenih svojstava objekata (jer, kao što kaže Graham Harman, oni ulaze u odnos s drugim objektima samo djelomično, nikada se ne otkrivajući potpuno), ono što mi zovemo vodom nikada i ne bi nastalo. Vodu ne stvara doticaj vodika i kisika, nego doticaj tajni u njima. Ne njihova kauzalna veza, nego njihov “hiperlink”.
Dragi Corto, Harman podsjeća da je takvo stajalište u povijesti filozofije poznato kao okazionalizam. Njegovu suvremenu verziju zastupao je primjerice Alfred North Whithead, koji je tvrdio da se “odnosi događaju preko vječnih objekata (tj. univerzalnih kvaliteta) koje obuhvaća Bog” (kaže Harman u jednom intervjuu). Govoreći o vlastitoj verziji filozofijskog realizma, Harman kaže da u njoj “nema materije i [da] on ne dopušta nikakav izravan fizički doticaj između stvari niti izravne odnose bilo koje vrste: [to je] svijet rezonantnih skrivenih entiteta povezanih samo u unutrašnjosti trećega... stvar se uvijek povlači od svojih odnosa, koji je nikad ne zahvaćaju niti iscrpljuju... Zato su za mene uzročni odnosi donekle nalik znanstvenoj fantastici ili horroru, jer to više nije tako jednostavno kao dvije bilijarske kugle koje se sudare. Te kugle nikad neće dokučiti punu stvarnost one druge, pa čak ni ljudski promatrač nikad neće shvatiti punu stvarnost tih kugli. Dakle, gdje i što je stvarnost? Tvrdim da je ona skrivena u svojevrsnom hermetičkom vakuumu. Po meni, sva metafizika potječe od uravnotežavanja napetosti između skrivenih objekata i njihovih neporecivih odnosa, koji se mogu pojaviti samo unutar drugoga objekta” (kaže Harman na istome mjestu).

Dragi Pele,
premda je u klasičnom okazionalizmu čimbenik koji omogućuje vezu među objektima (događanje događaja) bio Bog, mi taj “čudni” čimbenik više ne moramo zvati Bogom, možemo ostati neopredijeljeni u vezi s njegovom “pravom” naravi; dovoljno je nazvati ga “tajnom”, ili pritajenim, čudnim aspektom objekata. No opet, ni bezbožno-religijska terminologija nije promašena, jer na neki način svi su objekti “religiozni”: sve stvari su religijski objekti bez boga. Ili kao što kaže Giorgio Agamben, “Bog ili dobro, ili mjesto, se ne događaju, nego su događanje [aver-luogo] entiteta, njihove najunutarnjije izvanjskosti”. No, ukoliko ne voliš takvu “mitologijsku” terminologiju, taj treći element koji povezuje “skrivene objekte” možemo zvati i hiperlinkom. Jer, sve je povezano prečacima, a ne kauzalnim putanjama. Stvari se nikada ne dotiču, nego skaču (u “prazninu” jedna druge) i stvaraju nešto novo.

Draga Laura Palmer,
jedna od klasičnih ilustarcija logike hiperlinka znamenito je otkriće iz područja kvantne fizike o “sablasnom djelovanju na daljinu”, preko prostora i vremena, dakle mimo kauzalnih odnosa. Izbjegavajući stručnu terminologiju, možemo reći da su razni eksperimenti pokazali da čestice svjetlosti, fotoni, znaju unaprijed što će njihovi prostorno udaljeni “blizanci” učiniti u budućnosti. Fotoni djeluju na osnovi informacije iz budućnosti, informacije o događaju koji se još nije dogodio, dakle trenutno, kao da između fotona i njihovih blizanaca nema prostorne i vremenske udaljenosti. Sami se fizičari uglavnom takvim eksperiementima koriste kao argumentom za tezu da svijest promatrača odlučuje o tome u što će se neki kvantni događaj na kraju “izvrgnuti”. Iako je to problematičan, vjerojatno pogrešan zaključak, on, draga Laura, za našu raspravu nije presudan. Dovoljna nam je sama mogućnost nekauzalne kauzalnosti, to da stvari mogu utjecati jedna na drugu preko hiperlink-skokova, zaobilazeći prostor, vrijeme i kauzalnost.

Dragi Kubricku,
kao što si i sam pokazao, u načinu na koji djeluje hiperlink ne radi se o antropocentričnoj iluziji ili našoj “djetinjoj” žudnji: subjektivnoj projekciji magičnosti na nasumičnu objektivnu/mehanicističku stvarnost. Ta je “tajanstvenost” objektivna, riječ je o temeljnom svojstvu samih objekata. Štoviše, sami subjekti učinak su tajanstvenih objekata. Zato je virtualna stvarnost važnija (temeljnija, “objektivnija”, metafizički dublja) od aktualne (o subjektivnoj percepciji ovisne) stvarnosti. Kao što kaže glavni lik u filmu Machete, kad mu agentica/ljubavnica ponudi osobnu iskaznicu koja mu omogućuje da bude legalni državljanin SAD-a, “zašto bih htio biti stvarna osoba kad sam već mit?”
Dragi Stanley, znam da voliš mističku prozirnost, pa evo ti jedne takve: hiperlink je ona vrsta odnosa među objektima koji se ne događaju izravno ili kauzalno, nego zaobilazno ili nejasno, skokovito i neizravno. A ako želiš usporedbu s nečime što je nalik seksualnoj kristalizaciji, ok, to je veza s budućnošću u nečemu sadašnjem ili prošlom, s izvanvremenskim u vremenu, s unutrašnjošću u nečemu izvanjskome, s dubinom u nečemu površinskom, s blizinom u nečemu udaljenom, s tajnovitošću u nečemu objektivnome, s onime nedodirljivim u nečemu dodirljivome, s onime pritajenim u aktualiziranome.
Stanley, ti to najbolje znaš, na tu “nedodirljivost” mi zapravo uvijek već računamo, na sve te, kako u romanu Azorno kaže danska književnica Inger Christensen, “luminozne, opipljive stvari od kojih očekujemo da prizovu ono neopipljivo”, Harmanov čudački “hermetički vakuum”. Magija ne stvara magičan svijet. Magija stvara objektivan svijet. Nije magija kad čarobnjak pretvori kamen u zlato ili žabu, nego kad kisik i vodik objektivno stvore (običnu) vodu. To je logika hiperlinka.

Quorum 5-6/2010

četvrtak, 6. siječnja 2011.

Umrli smo za Isusove grijehe: najbolji albumi 2010

Genijalni, izvrsni, čudesni, ljepljivi, suludi, svemirskopodzemni, origamičnopametni, mračnomoćni, iščupanoplavi, mozgočavlasti, nebotravnati, fetusoromantični, seksualnoraspiljeni, monstruoznooceanski, srednovjekovnofuturistički, znanstvenopodsvjesni, kriminalnoljubavni, nuklearnovjetroviti, stereoreligiozni, psihofarmakoklastični, špijunskodepresivni, sjekirastopoznati, jezičnoneizgovorljivi, erotorobotoplastični, analnotrudni, linčovskozavjesasti, spiritoklingonični, komunističkoanimalni, jezovitoljetni, ekonadrealni, glamuralnoarhitektualni, geoskandalozni, crijevnodigitalni, napalmobitelni, nostravandamični, spekulativnomasakrirajući, komičnošamanistički, telemikrospazmični, nanoeksplozivni, telepatičnoneshvatljivi, elektrošokantni, shizoetrični, kardiovatrostalni, judeoarijevski, masturbulentni albumi 2010. Redoslijed je važan, ali ne previše.

Hiperultramax albumi:

Zs, New Slaves
Hype Williams, Find Out What Happens When People Stop Being Polite, And Start Gettin' Reel + Han Dynasty
Larry Marshall, Queer And Wonder
Zach Hill, Face Tat
How To Dress Well, Love Remains
The Soft Moon, The Soft Moon
The Dø, Slippery Slope
Perfume Genius, Learning
Ariel Pink's Haunted Graffiti, Before Today
Clogs, The Creatures in the Garden of Lady Walton
Zola Jesus, Stridulum + Stridulum II
Pat Jordache, FUTURE songs

Minusmax mjesto dijele:

Anaïs Mitchell, Hadestown
///▲▲▲\\\ [_v_o_i_d_], CDR
Gonjasufi, A Sufi & A Killer
Meursault, All Creatures Will Make Merry
Jason Moran, Ten
Sun City Girls, Funeral Mariachi
Secret Chiefs 3, Satellite Supersonic Vol. 1
Julian Lynch, Mare
The Phoenix Foundation, Buffalo
Autre Ne Veut, Autre Ne Veut
Maylee Todd, Choose Your Own Adventure
Sharon Van Etten, Epic
DJ Roc, Crack Capone
Captain Ahab, End of Irony
Olivia Pedroli, The Den
Sun Araw, On Patrol + Off Duty + Boat Trip
Marcus Fjellström, Schattenspieler
DJ Nate, Da Trak Genious
Midlake, Courage of Others
Blondes, Touched EP
Girl Unit, I.R.L. EP
Beep, City of the Future
Moon Wiring Club, A Spare Tabby at the Cat's Wedding
Wildbirds & Peacedrums, Rivers
Woodsman, Mystery Tape
Mimicking Birds, Mimicking Birds
Bad Books, Bad Books
These New Puritans, Hidden
Nico Muhly, I Drink the Air Before Me
Nels Cline, Dirty Baby + Initiate
Rova Sax Quartet, Nels Cline Singers, The Celestial Septet
Salem, King Night
Faun Fables, Light Of A Vaster Dark
Future Islands, In Evening Air
Forest Swords, Dagger Paths
Graham Lambkin & Jason Lescalleet, Air Supply
Prince Rama, Shadow Temple
Karkwa, Les Chemins de Verre
James Blake, CMYK + Klavierwerke
Rangers, Suburban Tours
Various Artists, Egypt Noir
Iibiis Rooge, Iibiis Rooge
Deerhunter, Halcyon Digest
Exploding Star Orchestra, Stars Have Shapes
Omar Rodriguez Lopez, Tychozorente
Lower Dens, Twin-Hand Movement
Vindicatrix, Hume Unborn Vectors
Infinite Body, Carve Out the Face of My God
Marc Ribot, Silent Movies
Giuseppe Ielasi, Tools
Shackleton, Fabric 55 + Man on a String
oOoOO, oOoOO
Actress, Splazsh
Claudia Quintet With Gary Versace, Royal Toast
Einstürzende Neubauten, Strategies Against Architecture IV
Brooklyn Rider, Dominant Curve
Chinawoman, Show Me the Face
Black Swan, In 8 Movements
John Zorn, Ipsissimus + Goddess: Music for the Ancient of Days
Mice Parade, What It Means to Be Left-Handed
Beach House, Teen Dream
Sex Worker, Waving Goodbye
Psychic Reality and Sex Worker, Bored Fortress Split
Dreamend, So I Ate Myself: Bite By Bite
Ras G, El Aylien Part 1
Henry Threadgill, This Brings Us to 2
Janelle Monáe, The ArchAndroid
Vijay Iyer, Solo
Theodore, Hold You Like a Lover
Dream Boat, Fevers
Woven Hand, The Threshingfloor
The Tallest Man on Earth, Sometimes the Blues Is Just a Passing Bird + Wild Hunt
Ensemble Economique, Psychical
Xiu Xiu, Dear God, I Hate Myself
The War On Drugs, Future Weather
Altar Eagle, Mechanical Gardens
Food, Quiet Inlet
Paul Motian, Chris Potter, and Jason Moran, Lost in a Dream
Keith Fullerton Whitman, Disingenuity b/w Disingenuousness + Generator
Jefre Cantu-Ledesma, Love Is a Stram
Vampire Weekend, Contra
Titus Andronicus, The Monitor
BJ Nilsen, Invisible City
Phantom Payn Days, Phantom Payn Daze
Vondelpark, Sauna EP
Steve Tibbetts, Natural Causes
Gary Husband, Dirty & Beautiful Volume 1
The Bad Plus, Never Stop
Mostly Other People Do the Killing, Forty Fort
Steve Coleman, Harvesting Semblances & Affinities
Rudresh Mahanthappa & Bunky Green, Apex
Pop Winds, The Turquoise
Magenta Skycode, Relief
Foxy Shazam, Foxy Shazam
MV & EE, Bollywoe
Spoon, Transference
Darren Hanlon, I Will Love You At All
Tobacco, Maniac Meat
Gigi, Maintentant
Relay For Death, Birth of an Older, Much More Ugly Christ
David Toop, Sinister Resonance (soundscape of the book www.thewire.co.uk/articles/4903/)
Z'ev/Bryan Lewis Saunders/Kommissar Hjuler Und Frau, Der Muter Objekt For Die Hunde


Eternalnotercijarno mjesto dijele:

Arcade Fire, The Suburbs
The National, High Violet
Warpaint, The Fool
Gatekeeper, Giza
Interpol, Interpol
Foals, Total Life Forever
Daniel Bjarnason, Processions
Sufjan Stevens, The Age of Adz
Marnie Stern, Marnie Stern
Antony and the Johnsons, Swanlights
Natalie Merchant, Leave Your Sleep
A Weather, Everyday Balloons
The Magnetic Fields, Realism
Of Montreal, False Priest
DJ T., Fabric 51
Fat Worm of Error, Ambivalence and the Beaker
Little Women, Throat
Balam Acab, See Birds EP
Tearist, CDR
GR†LLGR†LL, CDR
Gauntlet Hair, Demos
Supersilent, 10
Micah P. Hinson, Micah P. Hinson & the Pioneer Saboteurs
Viernes, Sinister Devices
Scorn, Refuse Starts Fire
Laurie Anderson, Homeland
Faust, Faust Is Last
Sally Paradise, L'Ascension du Mont Shing
We Have Band, We Have Band
We Are The World, Clay Stones
Owen Pallett, Heartland
Frightened Rabbit, The Winter of Mixed Drinks
Shearwater, Golden Archipelago
Boris, Variations
Band of Horses, Infinite Hands
CocoRosie, Grey Oceans
Wild Nothing, Gemini + Evertide EP
Nina Nastasia, Outlaster
Damien Jurado, Saint Bartlett
Autechre, Oversteps
Eluvium, Similes
Broken Social Scene, Forgiveness Rock Record
Laura Marling, I Speak Because I Can
Robert Wyatt, Around Wyatt
A. M. Architect, The Road to the Sun
Four Tet, There Is Love in You
Pantha du Prince, Black Noise
Angus & Julia Stone, Down The Way
Washed Out, Life of Leisure
Fuck Buttons, Tarot Sport
Greg Laswell, Take a Bow
Gil Scott-Heron, I'm New Here
Toro Y Moi, Causers of This
UNKLE, Where Did the Night Fall
Liars, Sisterworld
Delorean, Subiza
Oneohtrix Point Never, Returnal
I Am Kloot, Sky At Nigh
Cloud Cult, Light Chasers
Beach Fossils, Beach Fossils
The Radio Dept, Clinging To A Scheme
Olafur Arnalds, & They Have Escaped the Weight of Darkness
Trentemøller, Into The Great Wide Yonder
Kids With Moustache, The Rest of Andromeda
Carissa's Wierd, They'll Only Miss You When You Leave Songs
Steve Mason, Boys Outside
Meg Hutchinson, The Living Side
Matmos/So Percussion, Treasure State
Holmes, Have I Told You Lately That I Loathe You
Phosphorescent, Here's to Taking It Easy
Laura Veirs, July Flame
Elsinore, The Chemicals
Detroit Social Club, Existence
The Morning Benders, Big Echo
Crystal Castles, Crystal Castles
Local Natives, Gorilla Manor
Nada Surf, If I Had a Hi-Fi
My Heart Belongs To Cecilia Winter, My Heart Belongs to Cecilia Winter
Alcoholic Faith Mission, Let This Be the Last Night We Care
Allison Moorer, Crows
Das Racist, Shut Up, Dude & Sit Down, Man
Christine Sehnaoui/Sven-Åke Johansson, La Vase/Slikke
Women, Public Strain
Dirty Projectors + Björk, Mount Wittenberg Orca
Bee Mask, Canzoni dal Laboratorio del Silenzio Cosmico
Kemialliset Ystävät, Ullakkopalo
Sam Prekop, Old Punch Card
Lost In The Trees, All Alone In An Empty House
Kurt Weisman, Orange
Konono No. 1, Assume Crash Position
Lula Pena, Troubadour
Omar Souleyman, Jazeera Nights
Carmen Souza, Protegid
Sleigh Bells, Treats
Animal Collective (with Danny Perez), ODDSAC
F, Energy Distortion
Breathe Owl Breathe, Magic Central
John Roberts, Glass Eights
Teeth of the Sea, Orphaned By the Ocean
Bo Ningen, Bo Ningen
Peeesseye & Talibam!, Peeesseye & Talibam!
Burning Star Core, Papercuts Theater
Sean McCann, Continent + Leave Today + Lower Decks
Rene Hell, Porcelain Opera + Broque Arcade
Andrew Pekler, Entanglements in the Orthopedic Sensorium
Richard Thompson, Dream Attic
Rhys Chatham, The Bern Project
Oren Ambarchi/Jim O'Rourke/Keiji Haino, Tima Formosa
Michael Pisaro/Taku Sugimoto, 2 seconds/b minor/wave
Andrew Bird, Fingerlings 4 + Useless Creatures
Thomas Ankersmit, Live In Utrecht
The Dead C, Patience
Jason Ajemian, Protest Heaven
Erykah Badu, New Amerykah Part Two (Return of the Ankh)
Psychic Ills, Catoptric
Pan Sonic, Gravitoni
Raime, Raime
Grouper, Hold/Sick
Dolphins Into The Future, Music of Belief + Ke Ala Ke Kua
Caribou, Swim
Console, Herself
Jonsi, Go
Emeralds, Does It Look Like I'm Here
The Walkmen, Lisbon
No Age, Everything in Between
Johann Johannsson, & In the Endless Pause There Came Sound of Bees
Monopoly Child Star Searchers, Bamboo For Two
Jaakko Eino Kalevi, Modern Life
Tame Impala, Innerspeaker
Black Mountain, Wilderness Heart
Matthew Dear, Black City
Grinderman, Grinderman 2
Big Blood, Night Terrors on the Isle of Louis Hardin + Dead Songs
Lettuce, Rage
Robyn, Body Talk Pt. 1/Pt.2
Cherry Ghost, Beneath This Burning Shoreline
Swans, My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky
Bonnie Pince Billy and the Cairo Band, The Wonder Show of the World
The Bug, Catch a Fire
Alva Noto & Blixa Bargeld, Mimikry
Charles Lloyd, Mirror
Brad Mehldau, Highway Rider
Marilyn Crispell, One Dark Night I Left My Silent House
The Gaslamp Killer, Death Gate
Sun Kil Moon, Admiral Fell Promises
Peau, Premiere Mue
Paul Motian, Lost in a Dream
Esperanza Spalding, Chamber Music Society
Brian Eno, Small Craft on a Milk Sea
Masada String Trio, Zorn: Haborym: The Book of Angels Vol 16
Anat Fort, And If
Keith Jarrett & Charlie Haden, Jasmine
Dave Holland & Pepe Habichuela, Hands
Dave Holland Octet, Pathways
Mary Halvorson Quintet, Saturn Sings
Broken Water, Whet
Junkboy, Koyo
Junip, Fields
AfroCubism, AfroCubism
Cassandra Wilson, Silver Pony
Mount Kimbie, Crooks & Lovers
Darkstar, North
Diamond Rings, Special Affections
Isobel Campbell and Mark Lanegan, Hawk
Autolux, Transit Transit
Mumford & Sons, Sigh No More
Galactic, Ya-ka-may
Gold Panda, Lucky Shiner
Girls, Broken Dreams Club EP
Librarians, Present Passed
Avi Buffalo, Avi Buffalo
Porn On Vinyl, Old Folk's Home
Maximum Balloon, Maximum Balloon
Exit Calm, Exit Calm
They Mean Us, For the Stereo Impaired
Avey Tare, Down There
Bellowhead, Hedonism
Ryan Bingham, Junky Star
The Weird Weeds, Help Me Name Melody
Twin Sisters, Color Your Life
Memoryhouse, The Years
Scuba, Triangulation
Shining, Blackjazz
Skream, Outside the Box
Solar Bears, She Was Coloured in
Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra, Kollaps Tradixionales
Teebs, Ardour
Twin Shadow, Forget
Shed, Traveller
Lucky Soul, Coming of Age
Magic Beach, Magic Beach
The Divine Comedy, Bang Goes the Knighthood
Allo Darlin', Allo Darlin'
Benoit Pioulard, Lasted
Tamaryn, The Waves
Ceo, White Magic
Woodpigeon, Die Stadt Muzikanten
Pond, Frond
Air Vawes, Dungeon Dots
Cloud Nothings, Turning On
Odd Future Wolf Gang Kill Them All, Radical
Tanlines, Volume On
Yuck, Yuck
Tennis, Cape Dory
Wavves, King of the Beach
Black Mountain, Wilderness Heart
Flying Lotus, Cosmogramma + Pattern+Grid World
RxRy, RxRy
Darren Hayman and The Secondary Modern, Essex Arms
John Grant, Queen of Denmark
Greg Laswell, Take a Bow
Horse Feathers, Thistled Spring
Eels, Tomorrow Morning
Justin Townes Earle, Harlem River Blues
Merle Haggard, I Am What I Am
Pomegranates, One of Us
Sharon Jones & the Dap-Kings, I Learned The Hard Way
White Hills, White Hills
The Secret Machines, Like I Can
Jeremy Messersmith, The Reluctant Graveyard
The Phantom Band, The Wants
The Third Eye Foundation, The Dark
Young Jazz Rebels, Slave Riot
Erik K Skodvin, Flare
Angil and the Hiddentracks, The And
Sightings, City of Straw
Lazer Sword, Lazer Sword
Au Revoir Simone, Night Light: Remix Album
Dadawah, Peace & Love
Mika Vainio, Vandal EP
Umberto, Prophecy Of The Black Widow
Anthony Shake Shakir, Frictionalism 1994-2009
Lukid, Chord
James Ferraro, Night Dolls With Hairspray + Last American Hero
Demdike Stare, Tryptich
Teengirl Fantasy, 7am
Various Artists, Fuck Dance Let's Art
William Parker, I Plan to Stay a Believer: The Inside Songs of Curtis Mayfield
Brad Mehldau, Highway Rider
Fred Hersch Trio, Whirl
Danilo Perez, Providencia
Angles, Epileptical West: Live in Coimbra
Adam Lane’s Full Throttle Orchestra, Ashcan Rantings
Gregory and the Hawk, Huckleberry Cherry and Boules + Leche
Yeasayer, Odd Blood
Geri Allen, Flying Toward the Sound
Juj, Slack
Babe Rainbow, Shaved Ep
Ardentjohn, On the Wire
Lindstrom & Christabelle, Real Life Is No Cool
Suuns, Zeroes QC
Fucked Up, Year of the Ox
Nik Bärtsch, Llyria
Jamey Johnson, The Guitar Song
Rustie, Sunburst EP
Bill Orcutt, New Way to Pay Old Debts
BJ Nilsen & Stilluppsteypa, Space Finale
Golden Triangle, Double Jointer
Eberhard Weber, Colours
Suum Cuique, Midden
Seth Nehil, Knives
Cold Cave/Prurient, Stars Explode
Radio People, Radio People
Free the Robots, Ctrl Alt Delete
Nils Frahm & Anne Muller, 7fingers
Eraldo Bernocchi / Blackfilm, Along the Corridors
Deru, Say Goodbye to Useless
Mike Shiflet, Llanos
Troels Abrahamsen, BLCK
Hidden Orchestra, Night Walks
Senking, Pong
David Bazan, Curse Your Branches
Solo Andata, Ritual
Yellow Swans, Going Places
Bluetech, Love Songs to the Source
Tristan Perich, 1-Bit Symphony
MGMT, Congratulations
Jan Garbarek, Officium Novum
Konx-Om-Pax, Optimo Tracks
Expressway Yo-Yo Dieting, Bubblethug
Dylan Ettinger, New Age Outlaws
Dem Hunger, Caveman Smack
Scott Tuma, Dandelion
Robert Curgenven, Oltre
Villa Nah, Origin
Indignant Senility, Plays Wagner
As Valet, Primitive
Mark McGuire (Emeralds), Living With Yourself
Digital Mystikz, Return II Space
The Fun Years, god was like, no
Luke Abboth, Holkham Drones
Brother Raven, VSS-30
Ducktails/Dracula Lewis, Split
Menomena, Mines
To Rococo Rot, Speculation
Rafael Anron Irisarri, The North Bend
Anworth Kirk, Anworth Kirk
Monte Cazazza, The Cynic
Brian McBride, The Effective Disconnect
Max Richter, Infra
Tom Harrell, Roman Nights
Lovesliescrushing, Crwth
Fenn O'Berg (Fennesz, O'Rourke, Rehberg), In Stereo
Jesu, Heart Ache and Dethroned
Mika Vainio/Sean Booth/Kouhei Matsunaga, 3. Telepathics Meh In-sect Connection
Factory Floor, Lying/A Wooden Box
Sam Amidon, I See The Sign
Clubroot, II:MMX
Spokes, Everyone I Ever Met
The Posies, Blood/Candy
Niveau Zero, In Sect
Magnus Lindberg, Graffiti; Seht die Sonne
Guillaume Connesson, Cosmic Trilogy
Gidon Kremer, De Profundis
James MacMillan, The Sacrifice
Los Campesinos!, Romance Is Boring
The Russian Futurists, The Weight's On The Wheels
Vox And The Hound, The Early Years
Walter Gibbons, Jungle Music
Thee Oh Sees, Warm Slime
Nguzunguzu, Mirage EP
Waka Flocka Flame, Flockaveli
The Fresh & Onlys, Play it Strange
Yamantaka Eye, Sky Size Sea
ANR, Stay Kids
Various Artists, Music from Saharan Cellphones Vol.1